Bergen Kulturskole

Påmelding til:

Påmelding til Bergen Pianomester 2022

Velkommen til Bergen pianomester lørdag 26.november
kl.10-15 i Rekstensamlingene. Konkurranse og mesterklasse
for pianister født i 2003 eller senere.
Påmeldingsavgift kr 500. Faktura blir tilsendt.

Navn :
 *
Fødselsdato og år -deltaker :
 *
Aldersklasse :
 *
Adresse :
 *
Telefon :
 *
e-post :
 *
Betaler/foresatt(navn) :
 *
Telefon-foresatt :
 *
Personnr. - (for å kunne opprette betaling) :
 *
Repertoar : Verk og komponist :
 *
Lærested :
 *
Lærers navn :
 *
e-post-lærer :
 *
Telefon - lærer :
 *
:

NB! Felt merket med * må fylles ut
:: Bitmaker as ::